Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

                1.            Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.soyter.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

                2.            Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Soyter Components Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Klaudynie (05-080), ul. Ekologiczna 14/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533382, NIP: 5221080313, Regon: 011902464, zwana dalej Soyter.pl, reprezentowaną przez Soyter Components sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie (05-080), ul. Ekologiczna 14/16, NIP: 1182102929, REGON: 360117453 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529394 o kapitale zakładowym w wysokości 5.250,00 zł.

                3.            Soyter.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

                1.            Soyter.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami. Dane osobowe są zbierane zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie stosownych zgód. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie zostaną one uzupełnione, korzystanie z oferty sklepu internetowego www.soyter.pl nie będzie możliwe.

                2.            Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

                a)            rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

                b)           składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

                c)            subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

                d)           korzystania z formularza kontaktowego.

                3.            W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

                a)            adres e-mail;

                b)           imię i nazwisko;

                c)            numer telefonu.

                4.            Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

                5.            W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

                a)            adres e-mail;

                b)           dane adresowe:

                a)            kod pocztowy i miejscowość;

                b)            kraj (państwo);

                c)            ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

                d)            imię i nazwisko;

                e)           numer telefonu.

                6.            W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

                a)            firmę Przedsiębiorcy;

                b)           numer NIP.

                7.            W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

                8.            W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Klient podaje:

                a)            adres e-mail;

                b)           informację na temat interesującej go branży.

                9.            Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

                10.          Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

                1.            W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

a)    Podstawami prawnymi do przetwarzania tych danych są w tym przypadku: realizacja zamówień oraz wystawienie dokumentów zakupowych.

b)    Dane osobowe klientów są przetwarzane przez czas realizacji umowy lub do momentu, w którym klient zgłosi chęć wycofania swoich danych. Tyczy się to transakcji, zawieranych w sklepie internetowym.

                2.            W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów oraz dostawcy.

                3.            W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

                4.            Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

                5.            W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Soyter.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

a)    Podmiotem przetwarzania danych osobowych, któremu dane są przekazywane, jest Mailchimp, za pośrednictwem którego następuje wysyłka biuletynu informacyjnego.

b)    Biuletyn informacyjny jest wysyłany wyłącznie za zgodą klienta, która stanowi dla niego podstawę prawną.

c)    W ramach usługi Newsletter, dane osobowe klientów są przetwarzane do chwili rezygnacji z tej usługi.

d)    Aby otrzymywać newsletter, należy wyrazić zgodę na profilowanie, czyli ocenę pod kątem preferencji zakupowych.

e)    Podanie wyżej wymienionych danych jest całkowicie dobrowolne.

6.         W celu dopełnienia obowiązku prawnego, dane są także przetwarzane w celach fiskalno-rachunkowych. Podmiotem, któremu dane są przekazywane w tym celu jest biuro księgowe.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

                1.            Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Soyter.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Soyter.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

                2.            Soyter.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

                a)            Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

                b)           Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

                3.            Soyter.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

                a)            uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

                b)           analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

                4.            Soyter.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

                a)            prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

                b)           zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

                c)            prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

                d)           prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

                5.            Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

                6.            Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

                a)            przeglądarka Internet Explorer;

                b)           przeglądarka Mozilla Firefox;

                c)            przeglądarka Chrome;

                d)           przeglądarka Safari;

                e)           przeglądarka Opera.

                7.            Soyter.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Soyter.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

                8.            Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Soyter.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

                1.            Dane osobowe zbierane przez Soyter.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

                2.            Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Soyter.pl.

                3.            Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

                4.            Soyter.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

                5.            Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, korzystając tym samym z prawa do zapomnienia. Ponadto, klientowi przysługują prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i przenoszenia danych. Każda zgoda klienta może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

                6.            W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

                7.            W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Soyter.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam Hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

                8.            Soyter.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

                9.           Klient ma prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie zastrzeżeń odnośnie przetwarzania danych osobowych.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

                1.            Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Soyter.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

                2.            Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@soyter.pl

                3.            Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018r.