ESP-MDF – innowacyjna platforma programistyczna firmy Espressif dla sieci typu MESH!

2018-06-08

ESP-MESH to technologia firmy Espressif, która umożliwia urządzeniom bezpośrednią, bezprzewodową komunikację z pominięciem punktu dostępowego. W roku 2015 producent zaimplementował tę funkcjonalność w chipach ESP8266. Teraz, za sprawą nowej platformy ESP-MDF, opcja ta zagościła w chipach ESP32.

Opracowanie ESP-MDF, czyli platformy programistycznej dla technologii ESP-MESH, to odpowiedź firmy Espressif na rosnące zapotrzebowanie na wpięte w sieć urządzenia typu IoT. Duża ilość elementów sieci powoduje, że stosowanie tradycyjnej topologii gwiazdy staje się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Standardowe rozwiązania mają swoje wady w postaci ograniczonego zasięgu WiFi czy ilości podpiętych urządzeń, co przekłada się na jakość połączenia zwłaszcza na dużych przestrzeniach i w wielopoziomowych zabudowaniach.

Poszczególne elementy sieci w topologii typu MESH, w przeciwieństwie do standardowego rozwiązania, zyskują niezależność, gdyż mogą się łączyć bezpośrednio ze sobą. Każdy z węzłów może transmitować dane do dowolnego urządzenia w sieci, a w razie gdyby któraś część została usunięta, nowe połączenie zostaje utworzone przez dostępne elementy.

Chip ESP8266 niestety nie posiadał pewnych mechanizmów bezpieczeństwa, którymi powinno się legitymować rozwiązanie tego typu. Nowszy chip ESP32 nadrabia wszelkie zaległości, bowiem został on wyposażony w takie technologie, jak Secure Boot oraz Flash Encryption. Poprawne i szybkie ustawienie wszystkich niezbędnych parametrów umożliwia rzecz jasna platforma ESP-MDF.

Kluczowe cechy:

  • Niezawodność – w razie uszkodzenia któregoś z elementów sieci, inne urządzenia dynamicznie i niezależnie reorganizują ruch.
  • Duży zasięg – sieć można w łatwy sposób rozszerzać, gdyż każdy z jej elementów może się ze sobą bezpośrednio łączyć.
  • Ogromna pojemność sieci – ponad 1000 urządzeń może tworzyć jedną sieć typu MESH.