Categories

Labels

Company details

Soyter Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Address

Ekologiczna 14/16,

05-080 Klaudyn

Mazowieckie

E-mail

Dział handlowy: handlowy@soyter.pl

Phone
Fax

faks: +48 22 7220550

Bank account

Bank PeKaO S.A.: 43 1240 5918 1111 0000 4912 2376

Contractor details

TIN: 5221080313

Regon: 011902464

POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW: 0000533382

BUSBAR-y

Busbar - laminowane, silnoprądowe połączenia niskoindukcyjne.

W nowoczesnych konstrukcjach przekształtników energoelektronicznych wykorzystuje się moduły tranzystorowe IGBT pracujące z dużą częstotliwością. Podczas ich przełączania na zaciskach możliwe jest występowanie przepięć, których główną przyczyną jest indukcyjność pasożytnicza połączeń wewnętrznych przekształtnika. Szybkie zmiany dużych wartości prądu płynącego przez te połączenia wewnętrznego wynoszą obecnie od 1 do 2,5 kA/μs, i powodują indukowanie się przepięcia na zaciskach tranzystora, które musi on wytrzymać w stanie blokowania. Przepięcia powstające w trakcie działania przekształtnika negatywnie wpływają na jego pracę i są m.in. źródłem zakłóceń elektromagnetycznych oraz mają wpływ na jakość przebiegów uzyskiwanych na wyjściu przekształtnika lub w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do uszkodzenia modułów IGBT.

Indukcyjności pasożytniczych połączeń nie można wyeliminować całkowicie, jednakże można obniżyć ich wartość poprzez zastosowanie niskoindukcyjnych połączeń typu busbar.

Połączenia niskoindukcyjne typu busbar wykonuje się w postaci dwóch lub więcej warstw przewodzących prąd elektryczny oddzielonych od siebie warstwą dielektryka. Korzystnym aspektem zastosowania niskoindukcyjnych laminowanych połączeń typu busbar jest obniżenie kosztów związanych z wykonaniem połączeń wewnętrznych przekształtnika poprzez usprawnienie procesu montażowego urządzenia (skrócenie czasu montażu, wysoka powtarzalność oraz eliminacja błędów) oraz eliminację lub zmniejszenie dodatkowych kondensatorów do tłumienia przepięć komutacyjnych (Snubber cap).

Rozwiązania typu busbar z powodzeniem wykorzystywane są w takich obszarach jak : Transport kolejowy, układy zasilania, źródła naturalnej energii (wiatraki), telekomunikacja, zasilanie przemysłowe, wojsko.

Przykładowe busbary :

Chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się więcej? Bez obaw, przeprowadzimy Cię przez każdy etap zamówienia! Skontaktuj się z Nami!

No products

Sorry. Category BUSBAR-y has no products.